دسته بندی - بازار مرکزداده (Data Center Market)

وضعیت مرکزدادهٔ درون‌سازمانی در میانهٔ رشد سریع خدمات ابری

وضعیت مرکزدادهٔ درون‌سازمانی در میانهٔ رشد سریع خدمات ابری
با اینکه مرکزدادهٔ فوق مقیاس (Hyperscale) و رایانش ابری (Cloud Computing) اکنون بزرگ‌‌ترین بخش صنعت مرکزداده را تشکیل داده‌اند، چنانکه گزارش جدید گروه تحقیقات بازار سینرژی (Synergy Research Group) می‌گوید،...

افزایش ازکارافتادگی تأسیسات مرکزداده بر اثر مشکلات زنجیرهٔ تأمین

افزایش ازکارافتادگی تأسیسات مرکزداده بر اثر مشکلات زنجیرهٔ تأمین

چنانکه گزارش سالیانهٔ مؤسسهٔ آفکام (AFCOM) در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، ازکارافتادگی تأسیسات مرکزداده به کاستی زنجیرهٔ تأمین (Supply Chain) مربوط است. آفکام تحقیقات بازارِ بخش فناوری...

ایرلند صنعت پرمصرف مرکزداده را محدود نمی‌کند

ایرلند صنعت پرمصرف مرکزداده را محدود نمی‌کند

آمار جدید نشان می‌دهد مصرف انرژیِ صنعت مرکزداده در ایرلند روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ با این حال دولت ایرلند نمی‌خواهد مانند برخی از کشورهای دیگر، تعداد مراکزداده را محدود کند. آماری که مرکز آمار ملی...

گزارش «دیتاسنتر هاوک» دربارهٔ وضعیت بازار مرکزداده در جهان

گزارش «دیتاسنتر هاوک» دربارهٔ وضعیت بازار مرکزداده در جهان
گزارش دیتاسنتر هاوک (DatacenterHawk) مؤسسهٔ تحلیل صنعت مرکزداده، برای یک سال آیندهٔ این صنعت توسعهٔ بسیار خوبی را پیش‌بینی می‌کند. برپایهٔ این گزارش وجود گرفتاری تأمین برق کافی و مشکلات...

جهشِ توجه به داشتن برنامهٔ سازگار با محیط زیست برای زیرساخت مرکزداده

جهش توجه به داشتن برنامهٔ سازگار با محیط زیست برای زیرساخت مرکزداده
مؤسسهٔ گارتنر (Gartner) پیش‌بینی کرده است ۷۵ درصد از سازمان‌ها تا سال ۲۰۲۷، برای زیرساخت مرکزداده برنامهٔ سازگار با محیط زیست (Sustainability) خواهند داشت. این میزان که در سال ۲۰۲۲ فقط ۵...

روش معافیت مالیاتی برای جذب صنعت مرکزداده

روش معافیت مالیاتی برای جذب صنعت مرکزداده

ایالت آرکانزاس (Arkansas) آمریکا با تصویب قانون، به صنعت مرکزداده برای فروش و استفاده از تأسیسات معافیت مالیاتی داد. برای بهره‌مندشدن از این معافیت، شرکت‌های مرکزداده می‌باید در یک دورهٔ پنج‌ساله ۵۰۰...

«کارکنان» همچنان مسئلهٔ اصلی بهره‌برداران مرکزداده

«کارکنان» همچنان مسئلهٔ اصلی بهره‌برداران مرکزداده
برپایهٔ گزارشی که مؤسسهٔ آپ‌تایم (Uptime) منتشر کرده، موضوع «کارکنان» همچنان مسئلهٔ مهم بهره‌برداران مرکزداده است. گزارش «بررسی مدیریت و عملیات ۲۰۲۲» (2022 Management and Operations Survey) نشان می‌دهد که موضوع...

گوگل ابر منطقه‌ای خود را به کویت می‌برد

گوگل ابر منطقه‌ای خود را به کویت می‌برد
ابر گوگل (Google Cloud) در کویت ابر منطقه‌ای (Cloud Region) جدید راه‌اندازی می‌‌کند.
طارق خلیل مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای ابر گوگل، در بیانیهٔ مطبوعاتی می‌گوید خدمات جدید در خاورمیانه با نظر به رشد تقاضای خدمات...

ابر مستقل آلمان: همکاری گوگل و دویچه تلکام در چهارچوب گایا اکس (GAIA-X)

ابر مستقل آلمان: همکاری گوگل و دویچه تلکام در چهارچوب گایا اکس (GAIA-X)
حاکمیت داده (Data Sovereignty) در اروپا موضوع پرگفت‌وگویی است. دولت‌‌ها و شرکت‌های اروپایی از اینکه بازار ابر در دست عرضه‌کنندگان آمریکایی است ناراضی‌اند و پیگیر یافتن راه‌هایی هستند...