گواهی نامه مهندسی مرکز داده

در راستای آموزش مهندسی مرکز داده باشگاه مراکز داده ایرانی با همکارای آموزشگاه های داخلی و مراکز آموزش عالی ملی و مطابق آیین نامه، سرفصل و آزمون موسسه آموزش مهندس مرکز داده www.dc-professional.com لندن و شرکت www.IDC-A.org دوره های تخصصی و صنفی را حمایت می کند. همچنین در راستای سازماندهی مقاطع تحصیلی این رشته گواهی نامه مهندسی مرکز داده را در سه سطح III و II و I با درجه کارشناس ، متخصص و خبره برنامه ریزی کرده است.

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بروز در خصوص محتوا و چارچوب این برنامه آموزشی هستید. می توانید به سایت موسسه و شرکت های فوق مراجعه کنید یا با آموزشگاه های داخلی عضو باشگاه مراکزداده ایرانی تماس حاصل فرمایید.