تگ - APC White Papers

ترجمهٔ فارسی مقالات APC White Papers

مقالاتی که در این مجموعه می‌خوانید دربارهٔ جنبه‌های گوناگون مهندسی مرکز داده است. این مطالب در باشگاه مراکزداده از مجموعه مقالات APC White Papers ترجمه و آماده شده است. 

به‌طور کلی می‌توان این مقالات را به سه گروه تقسیم کرد: معماری، سرمایش، برق. مطالعهٔ این مقالات علاوه بر مهندسان مرکزداده برای سایر مهندسان به‌ویژه در رشته‌های برق و سرمایش نیز مفید است.

باشگاه مراکزداده کوشش می‌کند این مقالات ارزشمند را با ترجمهٔ درست و با فارسی روان در اختیار دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان قرار دهد.

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)

جلوگیری از هزینهٔ ناشی از برآورد نادرست در زیرساخت مرکزداده

جلوگیری از هزینهٔ ناشی از برآورد نادرست در زیرساخت مرکزداده [1]
مقدمه
این مقاله نشان می‌دهد بیشترین هزینهٔ قابل پیش‌گیری در مرکزدادهٔ معمول ناشی از برآورد بیشتر از اندازه (Oversizing) برای بخش زیرساخت مرکزداده (DCPI) است. مراکزداده اغلب فقط با ۵۰ تا ۶۰...

محاسبهٔ الزامات کلی سرمایش در مرکزداده

محاسبهٔ الزامات کلی سرمایش در مرکزداده [1]
مقدمه
تجهیزات الکتریکی همگی گرما تولید می‌کنند. گرما می‌بایست از محیط مرکزداده دور شود وگرنه دمای تجهیزات بیش از اندازه افزایش می‌یابد. بیشتر تجهیزات فاوا و دیگر تجهیزاتی که در مراکزداده به‌کار...

سیستم ماژولار مرکزداده: تکامل در اطمینان‌پذیری

سیستم ماژولار مرکزداده: تکامل در اطمینان‌پذیری [1]
مقدمه
ماژولاریتی (Modularity) روشی برای سازمان‌دهی و ساده‌سازی سیستم‌های پیچیده است. مفهوم آن از سیستم‌های ساده گرفته (همچون باتری چراغ‌قوه) تا سیستم‌های پیچیده (مانند سلول‌های یک موجود زنده) همه...

تعیین بهای تمام‌شده برای زیرساخت فیزیکی مرکزداده

تعیین بهای تمام‌شده برای زیرساخت فیزیکی مرکزداده [1]
مقدمه
پیش‌بینی و اندازه‌گیری بهای تمام شده (TCO) ـ[2] در زیرساخت فیزیکی مرکزداده (DCPI) [مطالعهٔ بیشتر] ضروری است؛ زیرا در تحلیل بازگشت سرمایه و دیگر فرایندهای تصمیم‌گیری در کسب‌وکارها به‌کار...