تگ - پروژه مرکزداده

مقاله دربارهٔ پروژه مرکزداده

مقاله‌های این صفحه دربارهٔ پروژه مرکز داده است و از نیاز کسب‌وکار که ساختن مرکزداده را مطرح می‌کند، تا مدل رشد پس از ساخت تاسیسات را در بر می‌گیرد:

طراحی، معماری، برنامه‌ریزی سیستم، مدیریت پروژه، فرایند استانداردسازی، راه‌اندازی، مدل رشد

آماده‌سازی زیرساخت فیزیکی مرکزدادهٔ میزبان برای اجرای تجمیع

آماده‌سازی زیرساخت فیزیکی مرکزدادهٔ میزبان، برای اجرای تجمیع [1]
مقدمه
«تجمیع مرکزداده» یعنی تلاش‌هایی که برای یکی‌کردنِ دو یا چند مرکزداده و تبدیل آن‌ها به یک مرکزدادهٔ جدید انجام می‌شود. اغلب گمان می‌کنند نمی‌توان مرکزدادهٔ موجود را با چند...

پروژه‌های مرکزداده: طراحی پلان کف

پروژه‌های مرکزداده: طراحی پلان کف [1]
مقدمه
طراحی کف مرکزداده، با چیدمان محدودهٔ سالن (اتاق) و جانمایی تجهیزات فاوای داخل آن انجام می‌شود. بیشتر بهره‌برداران یا اهمیت چیدمان کف را در عملکرد مرکزداده درنیافته‌اند یا پس از اجرای نامناسب به آثار...

پروژه‌های مرکزداده: فرایندهای استانداردسازی

پروژه‌های مرکزداده: فرایندهای استانداردسازی [1]
مقدمه
پروژهٔ ساخت مرکزداده ممکن است کوچک یا بزرگ، ساخت بنای جدید یا مقاوم‌سازی ساختمان موجود، پروژهٔ کامل یا تنها بخشی از پروژه باشد. هنگام اجرای پروژه ممکن است اندازهٔ فیزیکی سالن یا چیدمان...

پروژه‌های مرکزداده: برنامه‌ریزی سیستم

پروژه‌های مرکزداده: برنامه‌ریزی سیستم [1]
مقدمه
برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت یا به‌روزرسانی مرکزداده برای بخش فاوای بسیاری از شرکت‌ها همچنان چالش بزرگی به‌شمار می‌رود. ارتباط‌ها در میان دست‌اندرکارانِ تجاری داخل سازمان در اغلب طرح‌ها ضعیف...