تگ - قابلیت اطمینان

فاکتور X و انتخاب دمای مطلوب مراکز داده

چند سال پیش جمعی از  کارشناسان متعلق به برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان اصلی سرور، گزارشی راجع به فاکتور X تهیه نمودند و تاکید داشتند که این روشی برای تعیین نسبی قابلیت اطمینان سرورها در دماهای مختلف مرکز داده می باشد. ایده اصلی در تعریف فاکتور X...

نگاهی به تعریف قابلیت اطمینان و دسترسی در مراکز داده

در دنیای مراکز داده ، دو واژه ” قابلیت اطمینان ” و ” دسترسی ” اصطلاحاتی می باشد که در بسیاری از مواقع با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. اگرچه این دو برای توضیح کارآیی مراکز داده استفاده می شوند و درنتیجه بایکدیگر در ارتباط هستند، ولی این دو...

تاخیر در نوسازی زیرساخت فیزیکی مراکز داده عامل اصلی افزایش هزینه های جاری و احتمال خرابی

امروزه مراکز داده بیش از گذشته پویا و دینامیک شده اند. این تغییرات دائمی بازتابی از رفتارهای بازارهای هدف می باشد. در حوزه مرکز داده و در مورد زیرساخت های IT این حوزه، ابتکارات و ابداعات گوناگونی که افزایش کارایی مراکز داده را در پی داشته ­اند، مشوق...

تاثیر UPS بر پایداری مراکزداده

در این مطلب تلاش شده تا نحوه‌ی اثرگذاری قطع برق AC بر زمان پایکاری(uptime)[1] و دسترسی سیستم، توضیح داده شود و داده‌های کمّی در ارتباط با زمان پای کار در جهان واقعی، ارائه شده که دربرگیرنده‌ی تاثیر UPS بر زمان پای کار نیز می‌باشد. این داده‌ها شامل تاثیر...