تگ - تاثیرات کربن (Carbon Footprint)

ابزار محاسبه‌گر مقایسهٔ میان Flywheel و باتری مرکزداده از نظر تاثیرات کربن

ابزار محاسبه‌گر مقایسهٔ میان Flywheel و باتری مرکزداده از نظر تاثیرات کربن (Carbon Footprint)
این ابزار با مقایسه‌کردن Flywwheel با باتری VRLA که برای ذخیرهٔ برق در UPSهای معمول (Static UPS) به کار می‌رود، میزان اثرگذاری ویژگی‌های مرکزداده را بر تاثیرات کربن (Carbon Footprint)...

واگذار کردن هزینهٔ انرژی و کربن به کاربران فاوای مرکزداده

واگذار کردن هزینهٔ انرژی و کربن به کاربران فاوای مرکزداده [1]
مقدمه
دادهٔ (Data) موجود گویای آن است که مراکزدادهٔ معمول، بسیار بیشتر از آنچه نیاز دارند انرژی مصرف می‌کنند. در کنار فرصت‌های کوتاه‌مدت و مقرون‌به‌صرفهٔ کاهش مصرف انرژی، در طراحی...

تخمین تاثیرات کربنی صنعت مرکز داده

مقدمه
مسائل و مشکلات ناشی از کربن [1] و انرژی در تیترها و اخبار بین‌المللی به دفعات زیاد مشاهده شده است. به طور مداوم پژوهش‌های بسیاری توسط دولت ها، سازمان های غیرانتفاعی و شرکت‌ها جهت تحلیل تاثیرت  کربنی‌شان بر محیط انجام می‌شود. هدف از این...