تگ - PUE

شیوه نامه محاسبه‌ی بهره‌وری(PUE) در مراکز داده

مقدمه
مزایای بسیاری برای محاسبه ی بهره وری زیرساخت‌های مرکز داده به عنوان قسمتی از برنامه‌ی مدیریت موثر انرژی شناخته شده است. معیارهای استاندارد در سنجش اثربخشی مصرف برق(PUE) و معادل آن شاخص بهره‌وری زیرساخت مرکز داده(DCiE)[1] آن به عنوان...

نکته ای درباره PUE

منحنی PUE در سال 2007 توسط سازمان شبکه سبز (The Green Grid)  به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بازده انرژی زیر ساخت مراکز داده بیان گردید. از آن سال تاکنون این شاخص به یک شاخص جهانی پرکاربرد تبدیل شده است. در حالت ایده آل PUE  برابر با عدد یک می باشد به این معنی که...