تگ - PUE

نکته ای درباره PUE

منحنی PUE در سال 2007 توسط سازمان شبکه سبز (The Green Grid)  به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بازده انرژی زیر ساخت مراکز داده بیان گردید. از آن سال تاکنون این شاخص به یک شاخص جهانی پرکاربرد تبدیل شده است. در حالت ایده آل PUE  برابر با عدد یک می باشد به این معنی که...