تگ - آتش‌سوزی مرکزداده (اطفاء حریق)

بررسی آتش‌‌سوزی ویرانگر مرکزدادهٔ شرکت OVHcloud

بررسی آتش‌‌سوزی ویرانگر مرکزدادهٔ شرکت OVHcloud

از آتش‌سوزی ویرانگر مرکزداده SBG2 شرکت OVHcloud در منطقهٔ استراسبورگ یک سال می‌‌گذرد. اکنون آتش‌نشانی محلی گزارش این حادثه را منتشر کرده و در آن با برشمردن وضعیت ایمنی تأسیسات حادثه‌دیده و طراحی سرمایش...

راهکارهای مهار آتش‌سوزی مرکزداده

راهکارهای مهار آتش‌سوزی مرکزداده
مراکزداده ما را در دنیای امروز توانمند می‌کنند؛ ازاین‌رو ایمن‌نگه‌داشتن آن‌ها اهمیت دارد. ولی هیچ دو تأسیسات نیست که دقیقاً همانند باشند: یک‌اندازه و یک‌شکل با طراحی و تجهیزات و زیرساخت همانند...

سیستم‌های اطفاء آتش مراکز داده (تصویری)

صاحبان مراکزداده می‌باید خطرات مختلفی که ممکن است برای مرکز داده آنها اتفاق بیفتد را در نظر بگیرند. یکی از اصلی‌ترین وظایف هر مدیر مرکزداده‌ای این است که تجهیزات، اتاق‌ها و سالن‌های IT مرکز داده را از هر خطری که باعث خرابی یا عدم سرویس‌دهی مرکز...