تگ - گایا اکس (GAIA-X)

پروژهٔ گایا اکس (GAIA-X): شبکهٔ فدرال اروپا

پروژهٔ گایا اکس (GAIA-X): شبکهٔ فدرال اروپا
گایا اکس (GAIA-X) چیست

گایا اکس (GAIA-X) ارائه‌دهندهٔ نسل جدید اکوسیستم زیرساخت داده (Data) است: اکوسیستم دیجیتال باز و شفاف و ایمن که با آن می‌توان داده و خدماتِ در دسترس را در محیطی مطمئن گردآوری کرد و به‌اشتراک...