تگ - کوبرنتیز (K8s یا Kubernetes)

کوبرنتیز (Kubernetes)

کوبرنتیز (Kubernetes یا K8s) یا کوبرنتیس پلت‌فرمی منبع‌باز (open-source) ساخت شرکت Google است. این پلت‌فرم ابزار چیدمان مبتنی بر کانتینر (Container) در مرکزداده است.