تگ - مدیریت جریان هوا

مدیریت مناسب جریان هوا جایگزین افزایش ظرفیت سرمایش مرکز داده

بالا رفتن دمای کاری مرکز داده نمی تواند دلیل قطعی بر ناکافی بودن ظرفیت سرمایش تجهیزات خنک کننده باشد. مدیران مرکز داده قبل از تصمیم برای افزایش ظرفیت سرمایش مجموعه، می بایست به نکاتی توجه داشته باشند. یکی از ابتدایی ترین این موارد توجه به نحوه...

ارتقای عملکرد رک با پنل‌های مدیریت جریان هوا

تجهیزات فناوری اطلاعات که داخل رک‌ها نصب شده، با به داخل کشیدن هوای محیط مرکز داده یا اتاق شبکه، خنک می‌شوند. اگر هوای گرم تهویه شده بتواند به ورودی هوای تجهیزات بازگردد، حرارت بیش از حدی در تجهیزات ایجاد شده که شرایط نامطلوبی به وجود می‌آورد...