تگ - سرمایش طبیعی

سرمایش طبیعی

سرمایش طبیعی روشی اقتصادی است که با آن از دمای هوای بیرون برای تهویه‌مطبوع و خنک‌‌سازی  تاسیسات بهره می‌گیرند.

بخش فاوای مرکزداده برق بسیاری مصرف می‌کند که تقریبا همهٔ آن به گرما تبدیل می‌شود. بخش‌های دیگر تاسیسات نیز نیز گرما تولید می‌کنند (از جمله خود بخش سرمایش). اگر ساختمان تاسیسات با سقف یا دیوار در معرض خورشید باشد، گرمای بیرون را هم باید به این سیاهه از منابع گرمازا افزود. برای خنک کردن محیط به برق و آب نیاز هست. میزان مصرف برق و آب در مرکزداده چندان زیاد است که کاستن از آن به‌هرمقدار که بشود، رقم چشمگیری در طول چرخه عمر تاسیسات می‌شود. 

زیاد بودن این هزینه (پول آب و برق بخش سرمایش) و آسیبی که انرژی فسیلی مصرف‌شده برای این کار به محیط زیست می‌زند، دلیل خوبی برای استفاده از روش سرمایش طبیعی به‌ویژه در مناطقی است که جغرافیای مکان تاسیسات شرایط بهره‌گیری از آن را فراهم ساخته است.

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)

مقایسه‌ی استفاده از آب و مبرد در سیستم‌های سرمایشی مرکزداده

یکی از مسائل دشوار در بهینه کردن سرمایش مرکزداده این مسئله است که از آب و سرمایش طبیعی[1] استفاده بشود یا از مواد مبرد[2]. در کشمکش میان این دو تاکنون آب برتری داشته است.
امروزه کاستن از میزان تولید دی‌اکسید کربن در فرآیندهای مختلف‏ موضوع بسیار مهمی...