تگ - استاندارد مرکزداده (Data Center Standard)

به‌روزرسانی استاندارد ANSI/TIA-942 با افزودن مرکزدادهٔ بسیار کوچک لبه‌ای

به‌روزرسانی استاندارد ANSI/TIA-942 با افزودن مرکزدادهٔ بسیار کوچک لبه‌ای

انجمن صنعت مخابرات (TIA) می‌خواهد «استاندارد زیرساخت مخابراتی برای مرکزداده» (ANSI/TIA-942-B) را بازنگری کند تا الزامات مرکزدادهٔ بسیار کوچک لبه‌ای (Edge Micro Data Center) را نیز در بر بگیرد. TIA...

پروژه‌های مرکزداده: فرایندهای استانداردسازی

پروژه‌های مرکزداده: فرایندهای استانداردسازی [1]
مقدمه
پروژهٔ ساخت مرکزداده ممکن است کوچک یا بزرگ، ساخت بنای جدید یا مقاوم‌سازی ساختمان موجود، پروژهٔ کامل یا تنها بخشی از پروژه باشد. هنگام اجرای پروژه ممکن است اندازهٔ فیزیکی سالن یا چیدمان...