تگ - ابررایانه

ابررایانه (سوپر کامپیوتر)

در این بخش مطالبی منتشر می‌شود که دربارهٔ مراکز داده‌ای است که در واقع ابررایانه (سوپر کامپیوتر) هستند. معماری، طراحی، اجرا، زیرساخت فیزیکی، برق، سرمایش، بهره‌برداری، مشکلات ساخت و نگهداری.

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)

مرکزدادهٔ ابررایانش بارسلونا (ابررایانهٔ MareNostrum‌)

مرکزدادهٔ ابررایانش بارسلونا (ابررایانهٔ MareNostrum‌) ـ[1]
آنچه می‌خوانید
مرکز ابررایانش بارسولنا از مراکز دادهٔ پیشرو است که در واقع  ابررایانهٔ دانشگاه فنی کاتالونیا با نام MareNostrum در آن برپا شده است. این مرکزداده را درون کلیسایی قدیمی چنان...

لزوم ساخت یا بهسازی مراکزداده در دانشگاه

امروزه برای افزایش رضایت دانشجویان چه ازنظر رفاهی و چه ازنظر آموزشی یکی از عوامل اصلی وجود زیرساخت ارتباطات دیجیتال با کیفیت مناسب در دانشگاه است. دانشگاه‌هایی که می‌خواهند ظرفیت سالن‌های آموزشی خود را تکمیل کنند، باید مرکزداده‌ای داشته باشند...