اخبار مطالب ویژه

اصول مسئولیت پذیری اشنایدر الکتریک

اصول مسئولیت پذیری اشنایدر الکتریک

1- پیام مدیر عامل – ژان پاسکال تریکور

شرکت ما در تعامل مداوم با سهامدارن خود در تمامی دنیا می باشد. مرزهای آن هرلحظه گسترده تر گشته و محیط های کاری آن نو به نو می شود. امروزه فعالیت های تجاری اشنایدر الکتریک جهانی شده و در نتیجه مسئولیت های آن نیز بیشتر شده است.

با به روز کردن اصول مسئولیت خود، قصد در تاکید مجدد بر هماهنگی خود با قوانین موجود در کشورهایی که در آنجا فعالیت داریم می کنیم.

مشغله اصلی ما ایجاد رضایت مندی و ادامه رضایت مندی مشتریان و سهامداران از شرکت می باشد. به منظور توجه و همکاری همه کارکنان این شرکت  به این فرآیند، ما بر اهمیت مسئولیت پذیری پافشاری کرده و آن را در هسته اصلی فعالیت خود قرار می دهیم.

امروزه شرکت بالغ بر 140000 کارمند و سرمایه گذاری ها و مالکیت های فراوانی در سراسر دنیا دارد. ما با موفقیت کامل این حرفه استثنایی را با تنوع فرهنگی ناشی جهانی بودنمان، یکپارچه کرده ایم و آن را به یکی از ارکان قدرت خود تبدیل نمو ده ایم. علاوه بر ارزش های اشنایدر الکتریک، اصول مسئولیت پذیری شرکت نیز یکی از رویه های رایج در اشنایدر الکتریک می باشد.

این اصول به فعالیت هایمان معنای کامل می بخشند. فراموش نکنیم که ” کمک به مردم و سازمانها باعث نهایت استفاده از انرژیها و ظرفیتهایشان خواهد شد”.

اصول مسئولیت ما بر مبنای اصول مهم اشنایدر الکتریک که مطابق  با نهادها و سازمانهای بین المللی همچون UN Global Compact ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حقوق بشر و سازمان بین المللی کار  می باشد. من، شما را به آگاهی از این اصول و مشارکت در احترام به آنها توصیه اکید می کنم.

مدیران شرکت مسئول استقرار و اجرای این اصول در شرکت می باشند. مدیران مجموعه های مختلف شرکت نقش مهمی در احترام و اطمینان از اجرای این قوانین در فعالیتهای روزانه دارند.

ما بر اهمیت اصول مسئولیت پذیری و جایگاه آن در هسته حاکمیت شرکت  اصرار داریم.

 

2- مقدمه

 • اشنایدر الکتریک متعهد به رعایت اخلاق و اعلامیه حقوق بشر در تمامی عملکرد های خود می باشد.
 • اصول مسئولیت مورد اشاره اشنایدر الکتریک، اصولی قانونی و اخلاقی می باشد که می بایست راهنمای ما در انجام تمام کارهایمان باشد.
 • مطمئنا این اصول دربرارنده تمام گزاره های اخلاقی نمی باشد ولی یک راهنمای کلی برای مواردی است که در آن شک و عدم آگاهی وجود دارد.
 • باتوجه به شرایط کاری محیطی و قوانین محلی، این اصول قابل تکمیل شدن می باشد. البته نباید موارد اضافه شده مهمتر از اصول اولیه به نظر آید.
 • این اصول برای تمامی کارکنان اشنایدرالکتریک، در تمامی سطوح می باشد.

بهتراست این اصول در دسترس بوده و مورد مطالعه منظم قرار گیرد.

 

3- اصول مسئولیت پذیری در قبال کارکنان

اشنایدر الکتریک تعهداتی نسبت به کارکنان خود که دارایی های اصلی شرکت به حساب می آبند، دارد :

 • تعریف، به روزرسانی و اجرای سیاست های منابع انسانی اشنایدرالکتریک برای تمامی اشخاص شاغل و کارمندان در این مجموعه.
 • دادن فرصت های برابر برای استخدام، آموزش، رشد و بهداشت شغلی بر طبق مهارتهای کارکنان بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، سن، جنسیت، عقاید سیاسی، مذهبی و جنسیتی.
 • تعامل مناسب و همراه با حسن نیت با نمایندگان کارکنان بر طبق قوانین کار.
 • تامین شرایط کاری ایمن و همچنین بهبود سلامت افراد بر طبق قوانین سازمان بهداشت جهانی (WHO).
 • اطمینان از دریافت پوشش های خسارت ناشی از حوادث کاری در هر کشوری که اشنایدر الکتریک در آنجا فعال می باشد.
 • اطمینان از توسعه شایستگی ها و توانمندی های شغلی.
 • درگیر کردن کارکنان با حیات شرکت، از طریق دادن اطلاعاتی از اهداف و چالش های شرکت.
 • حفظ اسرار و اطلاعات شخصی کارمندان و جلوگیری از افشای آنها بر طبق قوانین کار محلی.

 کارکنان اشنایدر الکتریک نیز متعهد به رعایت اصول زیر می باشند :

 • رعایت اصول برابری در رفتار و احترم به مسئول مستقیم ، کارکنان زیردست، مدیران و مشتریان و تامین کنندگان شرکت
 • وفاداری کامل به شرکت. همکاری با شرکتهای رقیب بدون اجازه اشنایدر الکتریک ممنوع می باشد. کارکنان می باید از هرگونه اظهار نظر خارجی که در حیطه مسئولیت آنها نمی باشد خودداری کند. کارکنان اشنایدر الکتریک نمی باید هر گونه پاداش از شرکت های همکار و یا رقیب دریافت نمایند.
 • کارکنان اشنایدر الکتریکی ارائه دهنده هویت خود و اشنایدر الکتریک می باشند. آنها می باید حافظ حسن شهرت و مصالح شرکت باشند. آنها نمی باید درگیر کار و یا رابطه ای شوند که منجر به ضربه خورد مصالح شرکت شود.

 

4- اصول مسئولیت پذیری در قبال مشتریان و شرکای تجاری

درباره مشتریان، اشنایدر الکتریک خود را به اصول زیر متعهد می کند :

 • انجام نهایت تلاش برای بهبود کارآیی کسب و کار مشتریان.
 • پیش بینی انتظارات مشتریان و توجه هرچه بیشتر به این انتظارات.
 • انجام کار با نهایت امانت و احترام در تمامی معاملات تجاری.
 • رعایت زمان تحویل کالا یا خدمات.
 • بهبود کالا، خدمات و تکنولوژی ها به منظور پیشتیبانی هر چه بیشتر مشتری های و حصول رضایت حداکتری آنها.
 • احترام به اصول رقابت آزاد و تجارت باز.

کارکنان شرکت تعهد می دهند که در بهبود کارآیی کسب وکار مشتریان شریک باشند : 

 • کارکنان اشنایدر الکتریک در انجام تعهدات و کسب رضایت مشتریان شریک هستند.
 • کارکنان نباید از طرف مشتریان هدیه مالی و یا غیرمالی  به طور مستقیم و یا غیر مستقیم قبول کنند.
 • هیچگونه توافق و قرارداری که قانون رقابت آزاد را تحت تاثیر قرار دهد توسط کارکنان شرکت اجرا نخواهد شد. آنها از اصول دپارتمان حق.قی و قانونی شرکت، تبعیت خواهند نمود.

کسب رضایت مشتری اولویت اول اشنایدر الکتریک می باشد.

 

برای تامین کنندگان اشتایدر الکتریک، شرکت متعهد به اصول زیر است :

 • عمل بر مبنای اعتماد و روابط قراردادی منصفانه
 • رعایت تعهدات مبتنی بر The UN Global Compact، استاندارهای کارگری، حقوق بشر،مبارزه با فساد و حفظ محیط زیست
 • در اولویت قرار دادن تجارت با تامین کنندگانی که متعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی می باشند.

کارکنان اشنایدر الکتریک متعهد به اجرای اصول مبتنی بر انصاف و صداقت زیر می باشد :

 • به کارگیری رویه های مدیریت عرضه و کیفیت اشنایدر الکتریک
 • رعایت راستی و درستی در روابط خود با تامین کنندگان اشنایدر الکتریک. آنها می بایست تنها در معاملاتی که مورد اولویت و مصلحت شرکت می باشد، فعال باشند.
 • کارکنان و هیچ کدام از اعضای خوانواده آنها نمی بایست سود و یا هدیه مالی و غیرمالی به صورت شخصی از طرف تامین کنندگان اشنایدر الکتریک دریافت نمایند. هر هدیه ای در ابتدا می بایست به تایید اشنایدر الکتریک قرار گرفته باشد.
 • هیچ گونه علایق شخصی نباید در انتخاب تامین کنندگان اشنایدر الکتریک دخیل باشد.

 

5- اصول مسئولیت پذیری در قبال سهامدارن

اشنایدر الکتریک نسبت به سهامدارن خود تعهدات زیر را دارد :

 • ارتقاء ارزش و جایگاه شرکت.
 • رعایت برابری در قبال سهامداران.
 • نظارت دقیق برکار مدیران شرکت توسط هیئت مدیره مستقل و قدرتمند.
 • ارائه اطلاعات دقیق و بی طرفانه از بازارهای تجاری و شرکت های مربوطه بر طبق قوانین اشنایدر الکتریک.

 

6- اصول مسئولیت پذیری در قبال زمین و جامعه

اشنایدر الکتریک متعهد می شود که اصول توسعه پایدار، احترام به نسلهای حال و فردا را در تمامی مراحل رعایت نماید.

 • گوش دادن به جامعه برای درک بهتر تکامل نیازهای آن.
 • همکاری با فعالیتهای جوامع محلی در هر کجا که شرکت نمایندگی دارد.
 • توجه به حفظ محیط زیست دربرنامه ریزی های راهبردی، محصولات و فرآیندهای تولید و بازتولید.
 • تولید محصولات ایمن و دوستدار محیط زیست و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت های طبیعی.
 • ارتباط مداوم و دقیق با سهامداران مختلف و بحث پیرامون نتایج محیط زیستی فعالیت شرکت.

کارکنان اشنایدر الکتریک نیز تعهدات زیر را می بایست رعایت کنند :

 • کاهش هر چه بیشتر عواقب زیست محیطی فعالیتهای شرکت در هر محلی که قرار دارد. انجام تدبیر لازم برای کاهش مصرف انرژی و سوخت های طبیعی
 • پیشگام بودن در آموزش، یکپارچه سازی، حمایت و مبارزه با محرومیت های اجتماعی.
 • بازی کردن نقش مهم در مراکز و نهادهای آموزشی و حرفه ای.

درج دیدگاه

برای درج دیدگاه کلیک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *