اخبار مرکزداده مقالات

ارتقای عملکرد رک با پنل‌های مدیریت جریان هوا

تجهیزات فناوری اطلاعات که داخل رک‌ها نصب شده، با به داخل کشیدن هوای محیط مرکز داده یا اتاق شبکه، خنک می‌شوند. اگر هوای گرم تهویه شده بتواند به ورودی هوای تجهیزات بازگردد، حرارت بیش از حدی در تجهیزات ایجاد شده که شرایط نامطلوبی به وجود می‌آورد. مراکز داده و اتاق های شبکه باید به شکلی طراحی شده تا از ورود هوای گرم به تجهیزات جلوگیری کنند. با نصب‌های متعدد تکراری یا با بکارگیری سیستم‌های از پیش مهندسی شده، می‌توان به چنین طراحی دست یافت.

داخل فضای رک، احتمال آن وجود داشته که هوای گرم تهویه شده تحت گردش مجدد هوا، به ورودی هوای تجهیزات برسد. علت اصلی آنست که هوای گرم تهویه شده به بالا یا پایین تجهیزات و سپس به ورودی هوا باز می گردد. مشخص است که این شرایط برای کاربران نامطلوب محسوب شده و علت اصلی بروز حرارت بیش از حد در تجهیزات در یک مرکز داده‌ی واقعی است.

در این مقاله، نحوه‌ی بروز این شرایط توضیح داده شده، چند مثال واقعی از آثار آن بررسی شده، سپس نشان داده خواهد شد که چگونه این مشکل، مانع سرمایش مناسب تجهیزات می‌شود. در نهایت مزایای بکارگیری پنل های کاذب مدیریت جریان هوا در کاهش این مشکل بررسی شده و کمّی‌سازی خواهد شد.

گردش مجدد هوای تهویه شده

سازندگان تجهیزات فاوا، درک درستی از حرارت بیش از حد ناشی از گردش مجدد هوای گرم و مزایای استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا دارند. در واقع، سازندگان تجهیزات فاوا به کاربران توصیه می‌کنند از این پنل‌ها استفاده کنند. موارد زیر، برگزیده‌ای از راهنمای نصب سرور Compaq می‌باشد:

پنل های کاذب

توجه: همواره برای پر کردن فضاهای خالی عمودی در رک، از پنل های کاذب استفاده کنید تا جریان هوا به طور مناسبی تعدیل گردد. بکارگیری رک فاقد پنل های کاذب به سرمایش نامناسبی منجر شده که آسیب‌های حرارتی به دنبال خواهد داشت. اگر هر یک از فواصل عمودی در رک با اجزای نصب شده اشغال نشود، فضاهای خالی بین اجزا جریان هوای داخل رک را تغییر می‌دهد. با پر کردن این فضای خالی با پنل های کاذب، جریان هوا به طور مناسبی تعدیل خواهد شد.

در شکل 1، مثالی از جریان هوای معمول داخل رک نشان داده شده است. در شکل 1A، نموداری از جریان هوا بدون نصب پنل های کاذب مدیریت جریان هوا آورده شده و در شکل 1B، تغییرات حاصل از نصب این پنل‌ها نمایش داده شده است.

شکل 1: نموارهای جریان هوای رک نشان‌دهنده‌ی تاثیر پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا شکل 1A (سمت چپ): بدون پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا شکل 1B (سمت راست): با نصب پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا
شکل 1: نموارهای جریان هوای رک نشان‌دهنده‌ی تاثیر پنل های کاذب مدیریت جریان هوا
شکل 1A (سمت چپ): بدون پنل های کاذب مدیریت جریان هوا
شکل 1B (سمت راست): با نصب پنل های کاذب مدیریت جریان هوا

 

باید توجه داشت که وقتی با گردش مجدد هوا، حرارت بیش از حد بروز کرده و این گردش مجدد، برطرف نیز نشده و ادامه یابد، تنها راه‌کار اجرایی حل این مشکل، کاهش دما در حجم انبوه هوای رفت اتاق بوده تا تاثیر ناشی از گردش مجدد را، تا حدی تعدیل سازد. چنین راه‌کاری، بهره‌وری سیستم تهویه مطبوع را کاهش داده، موجب شده سیستم اصلی تهویه مطبوع مقدار بیشتری از بخار آب را متراکم ساخته(و به آب تبدیل کند) و در نتیجه‌ی کاهش بخار آب در هوا،، نیاز به رطوبت‌سازی مکمل نیز افزایش خواهد یافت. چنین پیامدهایی می‌تواند به شکل محسوسی بر هزینه‌های برق افزوده و شرایط آسایش کارکنان مرکز داده را بر هم زند.

چرا پنل های کاذب مدیریت جریان هوا، به طور متداول اجرا نمی‌شود

به دو دلیل اصلی، اجرای پنل های کاذب مدیریت جریان هوا متداول نیست. عامل اول کمبود دانش مورد نیاز است. بسیاری درک نادرستی از نقش این پنل‌ها داخل رک دارند. برخی معتقدند این پنل‌ها تنها به دلایل نظم و زیبایی ظاهری نصب می‌شوند. هدف این مقاله، ارائه‌ی تصویری درست و واضح از کاربرد این پنل‌هاست.

عامل دوم، دشواری نصب است. پنل های کاذب متداول برای مدیریت جریان هوا  معمولا چهار پیچ دارد و طبعا نیازمند وجود چهار  حفره و مهره است. چنین روش نصبی زمان‌بر بوده و بر دشواری فرایند اجرای رک، می‌افزاید. خطای انسانی نیز مشکل جدی دیگری است که در نصب این پنل‌های پیچ و مهره ای مشاهده می‌شود زیرا معمولا در خلال نصب صدها پنل و هزارها پیچ، ممکن است مهره ها‌ در نزدیکی تجهیزات اتصال به زمین افتاده شوند و همین قطعات کوچک رسانا  منجر به نقصان و خرابی ‌شوند.

علاوه بر آن، این پنل های کاذب سنتی با اتصالات پیچ و مهره‌ای معمولا در کیت‌هایی با ارتفاع‌های U مختلفی حمل می‌شوند.

به طور مثال یک کیت ممکن است شامل پنل‌های 1، 2، 4 و 8U باشد. چنین امری چالشی پیش رو قرار می‌دهد زیرا نه تنها مقدار درست و کلی ارتفاع U باید معلوم باشد، بلکه باید ترکیبی از ابعاد پنل‌ها برای پر کردن فضای مورد نظر نیز مشخص شود. در اجرا یا بروزرسانی مرکز داده، این عوامل می‌توانند فرایندی را که معمولا بسیار تحت تاثیر زمان بوده، کند و طولانی‌تر سازند.

با بکارگیری پنل های کاذب با اتصال چسبی مدیریت هوا از نوعی که داخل هر رک با حفره‌ای مربع شکل جای گرفته و بدون نیاز به ابزارآلات نصب شوند، به طور قابل توجهی از زمان و هزینه های نیروی انسانی مرتبط با نصب پنل‌ها می‌کاهد. علاوه بر آن، با استانداردسازی پنلی با ابعاد 1U، به جای آن که فضای خالی را با ترکیبی از پنل‌ها با ابعاد مختلف 1، 2، 4 و 8U پوشاند، می‌توان فضای رک‌ها را به راحتی پر و تکمیل کرد. به طور مثال، اگر فضای خالی با ابعاد 3U در رک وجود داشته باشد، و تنها دو پنل 2U باقی مانده باشد، دیگر نمی‌توان این فضا را با پنل‌های موجود پر کرد. در نتیجه پیش از تکنیل نصب، باید تا سفارش و تحویل پنل‌های 1U صبر کرد.

پنل مدیریت جریان هوای اشنایدر الکتریک با عنوان AR8136BLK که در شکل 2a و 2b نشان داده شده، مثالی از این راه‌کار در برآورده ساختن این الزامات به شمار می‌رود.

شکل 2a: مثالی از پنل مدیریت هوای ماژولار با اتصالات چسبی
شکل 2a: مثالی از پنل مدیریت هوای ماژولار با اتصالات چسبی
شکل 2b: قابلیت اتصالات چسبی پنل‌های مدیریت هوا در رک
شکل 2b: قابلیت اتصالات چسبی پنل‌های مدیریت هوا در رک

در یک مرکز داده با 100 رک، و با فرض 10U فضای خالی در هررک(در کل به 1000U پنل کاذب مدیریت جریان هوا نیاز است)، هزینه‌های نیروی کار نصب و مواد و مصالح در تامین و نصب پنل های کاذب در نظر گرفته شده است. در جدول 1، هزینه‌های نصب پنل‌های 1U با اتصالات چسبی با هزینه ی نصب پنل‌های سنتی با اتصالات پیچ و مهره‌ای در ابعاد مختلف، مقایسه شده است. صرفه‌جویی هزینه ی مواد و مصالح تقریبا 41% و صرفه‌جویی هزینه‌ی نیروی کار 97% بوده که در نهایت، با بکارگیری پنل های کاذب با اتصالات چسبی، تا 48% در کل هزینه‌ها، صرفه‌جویی می‌شود.

جدول 1: تحلیل هزینه‌ی پنل مدیریت جریان هوا برای مرکز داده‌ای با 100 رک

 

پنل های کاذب 1U با اتصالات چسبی

پنل های کاذب سنتی با اتصالات پیچ و مهره‌ای

بسته‌ی ترکیبی

پنل های کاذب 1U

پنل های کاذب 2U

پنل های کاذب 4U

پنل های کاذب 8U

قیمت معمول پنل کاذب به ازای U

4.00$

4.67$

12.00$

7.25$

6.13$

4.00$

هزینه‌ی پنل کاذب برای 1000U

4,000.00$

4,667.00$

12,000.00$

7,250.00$

6,125.00$

4,000.00$

متوسط زمان نصب به ازای هر پنل کاذب (ثانیه)

4.3

300

300

300

300

300

زمان نصب 1000U از پنل های کاذب (ساعت)

1.2

22.2

83.3

41.7

20.8

10.4

هزینه‌ی نصب 1000U بر اساس هزینه‌ی نیروی کار 25$ در ساعت

29.76$

555.56$

2,083.33$

1,01414.67$

520.83$

260.42$

هزینه‌ی مواد و مصالح

هزینه‌ی کلی مواد و مصالح برای پنل های کاذب 1U با اتصالات چسبی

4,000.00$

متوسط کلی هزینه‌ی مواد و مصالح برا پنل های کاذب با اتصالات پیچ و مهره‌ای

6,808.33$

هزینه‌ی نیروی کار

هزینه‌ی کلی نیروی کار در استفاده از پنل‌های 1U با اتصالات چسبی

29.76$

متوسط کلی هزینه‌ی نیروی کار در استفاده از پنل های کاذب با اتصالات پیچ و مهره‌ای

892.36$

صرفه‌جویی‌ها

درصد صرفه‌جویی هزینه‌ی مواد و مصالح در استفاده از پنل های کاذب 1U با اتصالات چسبی

41.2%

درصد صرفه‌جویی هزینه‌ی نیروی کار در استفاده از پنل های کاذب 1U با اتصالات چسبی

96.7%

به طور متوسط، پنل های کاذب 1U با اتصالات چسبی در حدود 30 دقیقه سریع‌تر از پنل های کاذب سنتی با اتصالات پیچ و مهره‌ای نصب می‌شوند.

فرضیات تحلیل

·       مرکز داده با 100 رک و متوسط فضای خالی 10U در هر رک یا 1000U پنل کاذب مورد نیاز

·       زمان نصب برای پنل کاذب 1U با اتصالات چسبی (42) در حدود 3 دقیقه

·       زمان نصب برای پنل کاذب سنتی با اتصالات پیچ و مهره‌ای در حدود 5 دقیقه

·       در هر پنل‌ کاذب سنتی چهار سوراخ وجود دارد.

·       بسته‌های ترکیبی شامل پنل های کاذب 1U، 2U، 4U و 8U (یکی از هر کدام) است – برای 1000U، از 67 کیت استفاده شود.

 

دیگر عوامل موثر بر جریان هوای نامناسب

عدم استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا در پوشاندن فضای خالی رک، تنها یکی از عواملی است که به گردش مجدد هوای تهویه شده منجر می‌شود. بعضی از انواع تجهیزات نصب شده داخل رک نیز، به هوای گرم تهویه شده اجازه می‌دهند تا به جلوی رک بازگردند. علاوه بر آن، بعضی از طراحی‌های رک، به خودی خود هوای ورودی را از هوای گرم تهویه شده، جدا نمی‌کنند.

عوامل کلیدی موثر بر نشت هوا و نحوه‌ی کنترل آن، در جدول 2 خلاصه شده است. این لیست می‌تواند به عنوان چک‌لیستی در بازرسی های مراکز داده‌ی موجود به کار رفته یا در ارزیابی طراحی‌های مورد نظر مرکز داده‌ و اتاق‌های شبکه، استفاده شود. بر اساس جدول 2، تجهیزاتی چون رک‌ها و مانیتورها، نباید بدون توجه به جریان هوای داخل رک انتخاب شوند. اجرای اصول کنترل که در جدول 2 آورده شده، برای اطمینان از سیستم سرمایش بهینه و قابل اطمینان در رک ضروری است.

جدول 2: عوامل موثر بر حرارت بیش از حد ناشی از گردش مجدد هوا در رک به همراه روش‌هایی برای کنترل آن

فاکتور موثر

پیامد

کنترل/چک‌لیست

فضای عمودی بلااستفاده در رک

فضای باز به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

در تمام مکان‌های بلااستفاده‌ی رک‌ها، از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا استفاده شود.

ریل‌های رک باید از اطراف اضافه شوند.

فضای باز اطراف، به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

از رک‌های 584mm داخل ریل‌های با تنظیمات 483mm استفاده نشود.

از رک‌هایی استفاده شود که بین ریل و دیواره‌های اطراف، فاصله نداشته باشند.

مانیتورهای روی قفسه‌ها

فضای باز اطراف مانیتور، به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

از مانیتورهای flip-top LCD با ضخامت کم استفاده شود.

سرورهای غیر قابل نصب در رک

فضای باز اطراف سرورها، به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

از سرورهای نصب شده داخل رک استفاده شود.

نکته: توان مصرفی سرورهای سرورهای غیر قابل نصب در رک، بسیار پایین بوده که از شدت این مشکل می‌کاهد.

از فضای عمودی رک‌ها برای عبور کابل‌ها از جلو به پشت رک استفاده می‌شود.

فضای باز اطراف کابل‌ها، به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا مجهز به یک دریچه‌ی شانه ای انعطاف‌پذیر استفاده شده تا بتوان در عین عبور کابل‌ها، نشت هوا را کاهش داد.

درب‌های جلو یا عقب رک با تهویه‌ی محدود

مقاومت درب‌ها در برابر جریان هوا، گرادینت فشاری تولید کرده که تمام تاثیرات فقو را شدت می‌بخشد.

از رک‌هایی با درب‌های کاملا سوراخ‌دار در جلو و عقب، استفاده شود.

از درب‌های شیشه‌ای یا درب‌هایی با سوراخ‌های محدود، استفاده نشود.

فضای بین رک‌ها

فضای باز، به هوای گرم تهویه شده اجازه داده تا به سمت ورودی تجهیزات بازگشته که به بروز حرارت بیش از حد، منجر می‌شود.

در صورت امکان، رک‌های در کنار هم آماده و سامان‌دهی شوند.

 

مثالی از یک نمونه‌ی واقعی

در شرایطی معمول، با اندازه‌گیری تاثیر پنل های کاذب مدیریت جریان هوا بر تنظیمات واقعی رک با سرور، مزایای کمی از بکارگیری این پنل‌ها، ارزیابی شده است. شرایط این آزمایش در پیوست الف، توضیح داده شده است. کاهش مشاهده شده در افزایش دمای هوای ورودی سرور که ناشی از نصب یک پنل کاذب مدیریت جریان هوا بوده، نیز در شکل 3 نمایش داده شده است.

شکل 3: تاثیر نصب پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا بر دمای هوای ورودی سرور شکل 3A (چپ): بدون پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا شکل 3B (راست): با پنل‌های کاذب مدیریت جریان هوا شکل
شکل 3: تاثیر نصب پنل های کاذب مدیریت جریان هوا بر دمای هوای ورودی سرور
شکل 3A (چپ): بدون پنل های کاذب مدیریت جریان هوا
شکل 3B (راست): با پنل های کاذب مدیریت جریان هوا

در جدول 3، این داده‌ها نمایش داده شده که حاکی از آنست که سردترین سرورها در پایین رک قرار گرفته و تحت تاثیر استفاده از این پنل‌های مدیریت جریان هوا، قرار ندارند. گرم‌ترین سرورها نیز درست بالای فضای عمودی بلااستفاده و باز رک قرار گرفته است. با نصب این پنل‌ها، دمای هوای ورودی آن تا بیش از 11°C کاهش می‌یابد.

جدول 3: داده‌های آزمایش که نشان‌دهنده‌ی تاثیر پنل های کاذب مدیریت جریان هوا بر دمای هوای ورودی سرور است.

بدون پنل های کاذب مدیریت جریان هوا

گرم‌ترین سرور -35°C

سردترین سرور -21°C

با پنل های کاذب مدیریت جریان هوا (همان سرور)

23°C

21°C

اختلاف دما

12°C

0°C

 

این نمونه ی آزمایش شده‌، نشان‌دهنده‌ی شرایطی است که تعدادی رک پرظرفیت در ردیفی طولانی در کنار هم قرار گرفته باشند. در اجرا، رک‌های پرظرفیت با توان مصرفی بالا معمولا نزدیک رک‌هایی با توان مصرفی کم قرار داده شده، و اغلب تلاش می‌شود در ردیف‌هایی کوتاه نصب شوند. در این شرایط انتظار می‌رود که تاثیر کاهش دمای ناشی از نصب این پنل‌ها، تضعیف شود. برای تایید این اثر، دما در اتاق‌های شبکه‌ واقعی با ردیف‌هایی کوتاه و ترکیبی از توان‌های مصرفی مختلف، اندازه‌گیری شده است. در تمام موارد، بر اثر بکارگیری پنل های کاذب مدیریت جریان هوا در پوشاندن فضاهای عمودی بلااستفاده‌ی رک، دمای هوای ورودی سرور کاهش یافته است. کاهش واقعی اندازه‌گیری شده در دمای ورودی، بین 2.8°C تا 8.3°C متغیر است.

با درک اصول گردش مجدد هوا و ادغام آن با این نتایج تجربی، می‌توان موارد زیر را نتیجه گرفت:

  • تحت شرایط واقعی، استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا می‌تواند دمای عملیاتی تجهیزات فاوا را تا 12°C کاهش دهد.
  • مزایای استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا، در تجهیزاتی که در کنار و بالای فضاهای بلا استفاده‌ی پوشانده شده با این پنل‌ها، قرار دارند، بیشتر است.
  • بکارگیری پنل های کاذب مدیریت جریان هوا، می‌تواند مشکلاتی چون حرارت بیش از حد و بروز نقاط پرحرارت را در مرکز داده و اتاق شبکه، کاهش دهد.
  • با افزودن پنل های کاذب مدیریت جریان هوا، می‌توان با بالا بردن دمای هوای رفت در دستگاه‌های تهویه مطبوع، همان دمای ورودی مورد نظر را در سرورهای یکسان به دست آورد که در نتیجه، نیاز به رطوبت‌زایی کاهش یافته و بهره‌وری سیستم تهویه مطبوع افزایش می‌یابد.
  • بهتر است در استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا، از راهنمایی‌های ارائه شده از سوی سازندگان تجهیزات استفاده کرد.

 درزگیری و محصور ساختن حفره‌های عبور کابل

در یک فضای دارای کف کاذب، حفره‌های عبور کابل کف به نشت نامطلوب و چشمگیری از جریان‌های هوا منجر شده و در نتیجه، باید درزگیری شوند. این هوای از دست رفته، را تحت عنوان جریان هوای Bypass می‌شناسند و تاثیر بالایی در بروز نقاط پرحرارت تجهیزات فاوا، عدم بهره‌وری سرمایش و افزایش هزینه ی زیرساخت‌ها، دارد.

بسیاری از کاربران سایت‌ها به روزنه‌ها و حفره‌های موجود در کف کاذب بی‌توجه بوده و دلیل آن را ظرفیت ناکافی سرمایش می‌دانند. در نتیجه، دستگاه‌های اضافی سرمایش خریداری شده تا بر این حرارت بیش از حد غلبه کنند. در حالی که در واقع، ممکن است اصلا نیازی به این دستگاه‌های مکمل نباشد.

یک گزینه ی پیشنهادی در به حداقل رساندن هزینه‌ی این ظرفیت اضافی سرمایش، مسدود ساختن این حفره‌های عبور کابل است. با نصب دریچه‌های شانه‌ای که در شکل نشان داده شده، می‌توان در عین درزگیری منافذ نشت هوا، فشار استاتیکی زیر کف کاذب را نیز افزایش داد. از این طریق، با استفاده از تایل‌های سوراخ‌دار، روند تامین هوای سرد رفت بهبود می‌یابد.

 

نتیجه‌گیری

در صورتی که هوای گرم تهویه شده از تجهیزات فاوا در فضای رک، مجددا به ورودی هوای تجهیزات بازگردد، حرارت بیش از حدی بروز می‌کند. شرایط مختلفی در یک رک می‌تواند به بروز این گردش مجدد و حرارت بیش از حد ناشی از آن، منجر شده یا حتی آن را تشدید سازد.

وقتی یک رک به درستی طراحی شده، همراه تجهیزات رک‌بند، به کار گرفته می‌شود، دلیل اصلی گردش مجدد هوا، فضای خالی باقیمانده داخل رک است. با استفاده از پنل های کاذب مدیریت جریان هوا برای پر کردن این فضا، می‌توان بر این مشکل غلبه کرد.

این مقاله، چک لیستی از مواردی فراهم کرده که باید در طراحی مرکز داده یا اتاق شبکه‌ای جدید، در نظر گرفته شود. همچنین در بازرسی مراکز داده یا اتاق‌های شبکه‌ی موجود نیز می‌توان از این چک‌لیست‌ها استفاده کرد. با پیروی از این راهنمایی‌ها، می توان به طور قابل توجهی از گردش مجدد هوا و حرارت بیش از حد در فضای رک، کاسته و بهره‌وری سیستم تهویه مطبوع را ارتقا بخشید.

 

 

پیوست الف: تعریف شرایط آزمایشگاهی

هدف این آزمایش، ایجاد فضایی مشابه یک مرکز داده‌ی واقعی است. آزمایش در یک رک و با استفاده از 30 شبیه‌ساز سرور 1U انجام شده است. هر یک از شبیه سازهای سرور 1U، شامل شاسی واقعی سرور 1U با منبع برق و فن بوده اما مادربورد CPU در آن، با CPUهای سرور جایگزین شده است. هر مصرف شبیه سازی شده ی سرور برای مصرف 150 وات تنظیم شده است. این 30 شبیه‌ساز سرور در یک رک 42U APC NetShelter VX با عمق 42  اینچ (1067mm) جای داده شده‌اند. مصرف کلی 4.5Kw خواهد بود. شبیه‌سازهای سرور به شکلی سامان‌دهی شده‌اند که تقریبا در نیمه‌ی ارتفاع رک، یک فضای 11U خالی باقی می‌ماند. در ارتفاع دومین U، نظارت بر دمای ورودی آغاز شده و در فواصل 7U تکرار شده تا به ارتفاع 41U ادامه دارد.

برای شبیه‌سازی شرایطی که رک آزمایشی مورد نظر در ردیفی از رک‌ها قرار گرفته باشد، فرض می‌شود که تمام رک‌های داخل ردیف یکسان بوده و رک آزمایشی حدودا در مرکز یک ردیف طولانی از رک‌ها، قرار دارد. منبع تامین هوا نیز یک ردیف همگن از تایل‌های تهویه‌ی کف کاذب در جلوی رک‌ها، فرض شده است. در این حالت، تمامی بردارهای افقی گرادینت فشار هوا بین رک‌های کناری حذف شده و حرکت جانبی هوا بین رک‌ها نیز در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن، رک‌ها در ردیف‌هایی نصب شده ‌که میان راهروهای یک در میان سرد و گرم قرار دارند.

در نتیجه گرادینت‌های فشار هوا بین ردیف‌های کنار هم نیز تقریبا حذف شده و حرکت جانبی هوای میان رک‌ها نیز اطراف خطی در وسط ردیف‌ها، معادل صفر در نظر گرفته شده است. برای شبیه‌سازی شرایط مرکز داده ی قبلی توضیح داده شده در آزمایشگاه با یک رک، پارتیشن‌هایی مطابق شکل A1 قرار داده شد. این پارتیشن‌ها بدون نیاز به نصب و بکاراندازی تعداد زیادی رک، گرادینت‌های فشار هوا را تعدیل می‌کنند.

دمای هوای ورودی سرور با یک دستگاه ثبت کننده‌ی داده (data logger) چابک 34970A و با استفاده از ترموکوپل نوع T و دقت ثبت ±1°C اندازه‌گیری وثبت شده است. ترموکوپل‌ها در هوا و در ارتفاع 2 اینچ از شبکه‌ی ورودی هوا نصب شده‌اند. دمای هوای انبوه مطابق شکل A1، در دریچه‌ی هوای ورودی و تهویه‌ی پارتیشن اندازه‌گیری شده است.

شکل A1: تنظیمات آزمایشی
شکل A1: تنظیمات آزمایشی

 

درج دیدگاه

برای درج دیدگاه کلیک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *