آرشیو - مهر 1395

تکنولوژی باتری در مراکز داده و اتاق شبکه: مقررات امنیت در برابر حریق U.S. مربوط به باتری های سربی اسیدی

درک مقررات امنیت در برابر حریق از آنجا که با نصب باتری در مراکز داده مرتبط بوده، بسیار اهمیت داشته و دلایل آن در ادامه آورده شده است:

در زمان انتخاب محلول باتری، افراد آگاه انعطاف پذیری بیشتری دارند. به طور مثال افراد حرفه ای در مراکز داده که با این...

پروژه‌های مرکز داده : تحویل موقت

در ضمن ساخت یک مرکز داده‌ ی جدید، هیچ تضمینی برای صاحب مرکزداده وجود ندارد که زیرسیستم‌های زیرساخت‌های فیزیکی متعدد –برق، سرمایش، اطفا حریق، ایمنی و مدیریت- به خوبی در تعامل با یکدیگر عمل خواهند کرد. فرایند تحویل موقت به بازبینی و تست طراحی...