تگ - نویز ارت بین سیستمی

نویز ارت بین سیستمی (Inter-System Ground Noise) در مرکزداده

نویز ارت بین سیستمی در مرکزداده (Inter-System Ground Noise) از نوع مشکلات برق است که به‌خوبی درک نمی‌شود. این مسئله تجهیزات را به کارکرد نادرست وامی‌دارد و به آن‌ها آسیب می‌رساند.

این نویز در بیشتر مواقع از طریق کابل شبکه، کابل دیتای پرینتر، همچنین کابل دیتای مودم منتقل می‌شود. تجهیزات حفاظت برق AC نمی‌توانند جلوی ورود چنین نوساناتی را بگیرند. این وضعیت ممکن است همان مشکلات خطرناک متداول در برق AC را به‌وجود آورد و به سخت‌افزار یا اطلاعات ذخیره‌شده آسیب بزند. 

این ایراد را نوع کابل‌ها و سیستم اتصال‌به‌زمین (Grounding) به وجود می‌آورد. 

اتصال‌به‌زمین (Grounding) و استفاده از سیستم SRG در مرکزداده

اتصال‌به‌زمین (Grounding) و استفاده از سیستم SRG در مرکزداده [1]
مقدمه
شکل ۱ شبکه‌ای از کابل‌های مسی را نمایش می‌دهد که معمولا در زیر کف کاذب مرکزداده نصب می‌شود و در اصطلاح به آن SRG ـ[2] می‌گویند. SRG را همچنین می‌توان از تسمهٔ مسی مسطح، کابل...