تگ - مجازی‌سازی سرورها

مجازی‌سازی سرورها در مرکز داده

با مجازی‌سازی سرورها تعداد آن‌ها کاهش می‌یابد. کاهش سرورها از نیاز برق بخش فاوا به‌مقدار زیادی می‌کاهد. کنار گذاشتن هر سرور بسته به فناوری به‌کاررفته در آن به‌معنی کاهش ساختاری نزدیک به ۲۰۰ تا ۴۰۰ وات از مصرف برق است. مقدار این صرفه‌جویی ممکن است حتی از قیمت خود سرورها نیز بسیار بیشتر بشود.

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)