تگ - سرمایش غیرفعال (Passive Cooling)

سرمایش غیرفعال روشی برای خنک‌کردن مرکزداده است که از هیچ وسیله مکانیکی مانند هواکش یا پمپ استفاده نمی‌کند. در عوض، برای حذف گرما از سرورها و سایر تجهیزات، به فرآیندهای طبیعی مانند همرفت و رسانش متکی است. سرمایش طبیعی (Free Cooling)، لوله‌های حرارتی (Heat Pipes)، سرمایش تبخیری (Evaporative Cooling) برخی از انواع سرمایش غیرفعال هستند. (مرتبط: سرمایش فعال)

سرمایش نوآورانهٔ مرکزداده با ترکیب بهره‌گیری از آب و غوطه‌وری در مایع

سرمایش نوآورانهٔ مرکزداده با ترکیب بهره‌گیری از آب و غوطه‌وری در مایع

شرکت OVHcloud خدمات‌دهندهٔ اروپایی اینترنت، پژوهشی منتشر کرده است که مزایای فناوریِ سرمایش مرکزداده با ترکیب غوطه‌وری در مایع دی‌الکتریک و آب را نشان می‌دهد. در این نوآوری،...

اولین رآکتور کوچک ماژولار (SMR) برای تأمین برق مرکزداده

اولین رآکتور کوچک ماژولار (SMR) برای تأمین برق مرکزداده
شرکت فناوری هسته‌ای NuScale Power در آمریکا، برای رآکتور کوچک ماژولار (SMR) خود تأییدیه گرفت. آن‌ها می‌خواهد از این رآکتور برای تأمین انرژی مرکزداده استفاده کنند. رآکتور Voygr با کمک وزارت انرژی...