تگ - انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی 

انرژی زمین گرمایی (Geothermal Energy) به انرژی گرمایی پوستهٔ جامد زمین می‌گویند. از این انرژی اغلب برای تولید برق زمین‌گرمایی استفاده می‌شود.

انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژی‌های تجدیدپذیر محدود به فصل و زمان و شرایط نیست و می‌توان بی‌وقفه از آن بهره‌برداری کرد. بهای تمام‌شدهٔ برق نیروگاه‌های زمین گرمایی با برق نیروگاه‌های متعارف فسیلی رقابت می‌کند و بلکه از انواع دیگر انرژی‌های نو بسیار ارزان‌تر است.

توجه به این منبع انرژی برای تاسیسات مرکزداده که مصرف برق زیادی دارد موضوع جالب‌توجهی است. برخی از مراکزداده با موفقیت از انرژی زمین‌گرمایی استفاده می‌کنند.

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)