تگ - افزونگی مرکز داده

افزونگی مرکز داده

افزونگی مرکز داده (Redundancy) یعنی زیرسیستم‌ها (برق، سرمایش، فاوا) واحدهای افزونه داشته باشند؛ تا هرگاه هر بخش به هر دلیلی از کار افتاد، جایگزین آن به کار افتد و سیستم بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. افزونگی تحمل خطای سیستم را بهبود می‌بخشد. 

برای هریک از دستگاه‌ها می‌بایست افزونگی مطلوب را فراهم کرد. افزونگی را در سطوح مختلف (همچون N+1 ،2N، سیستم مضاعف) و با معماری گوناگون اجرا می‌کنند. چنین گوناگونی در روش‌های اجرا موجب پیدایش معماری‌های گوناگون با روش‌های ماژولاریتی گوناگون شده است. افزونگی با ماژولاریتی رابطه دارد. 

برای فراهم ساختن افزونگی مطلوب می‌بایست ویژگی‌های هر بخش از تاسیسات را (برق، سرمایش، فاوا) به‌خوبی شناخت و در معماری و طراحی آن به کار برد. 

(در متن اصلی مطالب این سایت «Data Center» یا «دیتا سنتر» با ترجمهٔ «مرکزداده» و به‌شکل سرهم نوشته می‌شود (جمع آن مراکزداده). «مرکز داده» همان «مرکز ذخیرهٔ داده» است که تنها یکی از کاربردهای مرکزداده به‌شمار می‌رود.)

طراحی سیستم توزیع برق مرکزداده، برای تجهیزاتی که دو ورودی برق دارند

طراحی سیستم توزیع برق مرکزداده، برای تجهیزاتی که دو ورودی برق دارند [1]
مقدمه
هدف اصلی از به‌کاربردن معماری برق دو مسیره (Dual-Path) و تجهیزات با دو ورودی برق (Dual-Corded)، اطمینان از تداوم کارکرد فاوا در هنگام خرابی یکی از بخش‌های سیستم توزیع برق است. چنین...

مشخصات معماری ماژولار مرکزداده

مشخصات معماری ماژولار مرکزداده [1]
مقدمه
ماژولاریتی را معمولا شیوه‌ای تعریف می‌کنند که سیستم بزرگ را از زیرسیستم‌های کوچک می‌سازد؛ چنان‌که زیرسیستم‌ها برای تعامل داشتن از قوانین مشخص تعریف‌شده پیروی می‌کنند. از سویی ماژولاریتی روش ساده‌ای...

سیستم ماژولار مرکزداده: تکامل در اطمینان‌پذیری

سیستم ماژولار مرکزداده: تکامل در اطمینان‌پذیری [1]
مقدمه
ماژولاریتی (Modularity) روشی برای سازمان‌دهی و ساده‌سازی سیستم‌های پیچیده است. مفهوم آن از سیستم‌های ساده گرفته (همچون باتری چراغ‌قوه) تا سیستم‌های پیچیده (مانند سلول‌های یک موجود زنده) همه...