آرشیو - آذر 1398

الزامات محاسبهٔ فضا و ظرفیت برق در مرکزداده

الزامات محاسبهٔ فضا و ظرفیت برق در مرکزداده [1]
مقدمه
طراحی مرکزداده دو عامل اصلی دارد که عبارت‌اند از: «مقدار مصرف فاوا به‌کیلووات» و «ابعاد فیزیکی سالن فاوا و تجهیزات». این دو با «مفهوم ظرفیت برق» وابسته شده‌اند که به‌شکل مبهمی ابعاد ساختمان...

سرمایش مرکزداده برای تجهیزات رک با جریان هوای پهلوبه‌پهلو

سرمایش مرکزداده برای تجهیزات رک با جریان هوای پهلوبه‌پهلو [1]
مقدمه
مرکزداده‌ای که با الگوی دالان گرم ـ دالان سرد [مطالعهٔ بیشتر] طراحی شده است، هنگامی بیشترین بازده را دارد که جریان هوای سرمایش در تجهیزات رک، از جلو به عقب (Front-to-Back Cooling) باشد (شکل...