آرشیو - آبان 1398

بررسی چهار پژوهش دربارهٔ مقایسهٔ بهره‌وری توزیع برق AC و DC مرکزداده

بررسی چهار پژوهش دربارهٔ مقایسهٔ بهره‌وری توزیع برق AC و DC مرکزداده [1]
مقدمه [2]
با اینکه مراکزداده برق متناوب شهری را دریافت می‌کنند، مدارهای فاوا دست‌آخر به «برق مستقیم فشارضعیف» نیاز دارند. بنابراین تاسیسات مرکزداده، هر دو جریان برق AC و DC را...

مرکزداده Digital Realty Trust (مرکز فناوری Lakeside)

مرکزداده Digital Realty Trust (مرکز فناوری Lakeside) ـ[1] 
 آنچه می‌خوانید
مصرف برق مجموعهٔ ساختمان‌های مرکزداده Digital Realty Trust که به مرکز فناوری Lakeside مشهور است، از فرودگاه بین‌المللی O’Hare شیکاگو بیشتر است. این بنای بزرگ و محکم را اولین بار کارآفرین خوش‌نامی بیش...