آرشیو - شهریور 1395

مقایسه ی کارامد MTBF برای زیر ساخت های مرکزداده

همواره در مراکز داده ی حیاتی، بالاترین اولویت در جلوگیری از خرابی و ازکار افتادگی است. از آنجا که هر دقیقه ی ازکار افتادگی می تواند بر ارزش سهمِ بازار تاثیر منفی گذارد، قابل اطمینان بودن زیرساخت های فیزیکی که پشتیبانی این محیط شبکه را بر عهده...

آموزش مهندسی مرکزداده

مهندسی مرکزداده دانشی میان رشته است. منابع آموزشی این رشته بسیار محدود است و شاید به سختی بتوان ده کتاب تخصصی و بروز را برای آموزش آکادمیک این رشته نام برد. اما در صورت تفکیک صحیح ماژول ها می توان منابع با ارزشی را شناسایی و استفاده کرد. ماژول های...

از رویا تا واقعیت DCIM

داشتن یک ابزار DCIM کارآمد، قدرتمند و قابل اعتماد آرزوی هر مدیر مرکزداده است.
اما از بین بیش از ۴۰ شرکت سازنده DCIM کدامیک واقعا برای مرکزداده شما مناسب است؟

مرکزداده linkedin

شما را به تماشا این گزارش تصویری از مرکزداده شرکت LinkedIn دعوت می کنم. مشاهده چنین گزارش هایی از مراکزداد نامدار جهان، مصداق؛ شنیدن کی بود مانند دیدن! خواهد بود.

تاریخچه مراکزداده

 
بسیاری بر این باور هستند که هر مرکزداده به عنوان یک ابرسامانه ای از برایند عملکرد ده ها سامانه دیگر معنی پیدا می کند. دقیقا مشابه عملکرد آناتومیک بدن جانداران یا هارمونی یک قطعه سمفونیک.
این وابستگی و برهمکنش بین سامانه ها و مفاهیم ارزشی در...

بازار ایران تا ابتدای سال ۲۰۲۰ حداقل نیازمند صد مرکزداده متوسط (بین ۵ تا ۹ مگاولت آمپر)

مطابق گزارشی که توسط پژوهشکده صنعت مرکزداده ایران منتشر شده، ظرفیت بالقوه کشور در صنعت مرکزداده به شدت رو به فزونی است. و با نرخ عجیبی نسبت به ظرفیت بالفعل کنونی دور می شود. لذا پیشبینی شده که بازار ایران تا ابتدای سال ۲۰۲۰ حداقل نیازمند صد مرکزداده...