تماشاخانه

آموزش مهندسی مرکزداده

آموزش مهندسی مرکزداده

مهندسی مرکزداده دانشی است میان‌رشته‌ای. منابع آموزشی این رشته بسیار محدود است و شاید به سختی بتوان ده کتاب تخصصی و به‌روز برای آموزش دانشگاهی این رشته نام برد. اما با جدا در نظر گرفتنِ درست ماژول‌ها می‌توان منابع با ارزش را یافت و از آن‌ها استفاده کرد. ماژول‌های اصلی تأسیسات مرکزداده این‌ها هستند: برق، سرمایش، فاوا، امنیت و ایمنی، معماری، طراحی.

محتوای تصویری از بهترین روش‌های بیان مطلب است. فیلم‌های کوتاه زیر منتخبی از این منابع است.