تگ - بهینه سازی

شش نکته برای اطمینان از بهینه بودن محیط فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط

اگر سروری را دیدید که درون گنجه کنار وسایل نظافت چپانده شده و گرد و خاک اطرافش صدای غیژغیژ آن را بلند کرده است، دستتان را بالا بگیرید! این اتفاقی معمول و البته خطرناک، در کسب و کارهای کوچک تا متوسط و شعب شرکت های بزرگ است.
البته لزوما برای کارمندان...