تماشاخانه

از رویا تا واقعیت DCIM

داشتن یک ابزار DCIM کارآمد، قدرتمند و قابل اعتماد آرزوی هر مدیر مرکزداده است.

اما از بین بیش از ۴۰ شرکت سازنده DCIM کدامیک واقعا برای مرکزداده شما مناسب است؟